Detavast, Projectdetachering en Payrolling

Bent u op zoek naar spreiding van uw werkgeversrisico's, verhoogde flexibiliteit of vermindering/uitbesteding van uw (administratieve) personele rompslomp? Sprint Intermediair biedt langs onderstaande vormen van dienstverlening een maatwerkoplossing voor uw organisatie.    

Detavast (detachering met overnamemogelijkheid)
In een detavast-constructie worden de vormen van dienstverlening ‘Werving en Selectie’ en ‘Detachering’ met elkaar vermengd. Bij Detavast verzorgt Sprint Intermediair nog steeds de werving en selectie ten behoeve van uw organisatie, maar u betaalt doorgaans geen afzonderlijke wervings- en selectiekosten (matching fee). De geselecteerde medewerker wordt op de loonlijst van Sprint Intermediair geplaatst, maar (volledig) aan uw organisatie ter beschikking gesteld voor een vooraf vastgestelde periode (met u nader overeen te komen) en uurtarief. Alle afspraken hieromtrent worden vastgelegd in een zogeheten inleen-/detacheringsovereenkomst. Na het verstrijken van de inleen-/detacheringsperiode kan de medewerker - bij gebleken geschiktheid en met wederzijds goedvinden - kosteloos door u worden overgenomen. 

Projectdetachering  
Middels de keuze voor Projectdetachering kunnen tijdelijke personele capaciteitsproblemen snel en correct worden opgelost. Deze vorm van dienstverlening wordt gekenmerkt door een hogere mate van flexibiliteit. Een prima en slimme keuze wanneer u tijdelijke vervanging of aanvulling zoekt, hetgeen bijvoorbeeld denkbaar is bij een piek in werkzaamheden of in geval van zwangerschap of ziekte van één of meerdere van uw medewerkers.

Sprint Intermediair hanteert, als zijnde professionele en specialistische uitlener, enkel arbeidsovereenkomsten zonder het zogeheten uitzendbeding. Voor bijzonder flexibele arbeidsrelaties - hoofdzakelijk aangeboden door traditionele uitzendbureaus in de vorm van uitzendovereenkomsten met uitzendbeding (al dan niet op oproepbasis) - biedt Sprint Intermediair geen oplossing.    

Payrolling
Bij Payrolling verricht Sprint Intermediair geen werving- en selectieactiviteiten. U bent/blijft zelf verantwoordelijk voor het vinden en binden (het aannemen) van de juiste medewerker(s) voor uw organisatie. Wat doen wij dan wel? Net zoals bij Detavast en Projectdetachering wordt de medewerker op de loonlijst van Sprint Intermediair geplaatst. Wij verzorgen de salarisadministratie en de arbeidsrechtelijke risico’s worden door ons overgenomen. Op papier is de medewerker bij ons in dienst en zodoende worden wij juridisch werkgever (een groot wettelijk verschil met een bedrijf dat enkel de salarisadministratie verzorgt). 

Er verandert niets op “de werkvloer”.
Bij de hierboven omschreven vormen van dienstverlening blijft u de “fysieke werkgever” en hiermee, net zoals nu, verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Denk hierbij aan het begeleiden van de medewerkers, voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken, bepalen van de hoogte van het salaris en andere aangelegenheden die voor de interne gang van zaken binnen uw organisatie en voor de medewerkers van belang zijn. De medewerkers weten dat zij onder leiding en toezicht van u werkzaamheden zullen gaan verrichten. Zaken zoals vakantie, ziekte/arbeidsongeschiktheid, enz. dienen zij als eerste bij u kenbaar te maken. Andersom heeft u dan ook het recht om bijvoorbeeld een vakantie van een medewerker wel of niet te accorderen zonder hierin te overleggen met ons.

Dit verandert er wel. 
Nagenoeg alle administratieve handelingen, welke horen bij het juridische werkgeverschap, worden door Sprint Intermediair verricht. Dit betekent dat u zich over een aantal taken geen zorgen meer hoeft te maken, omdat wij hier zorg voor dragen. Voorbeelden van dergelijke taken zijn:
De uitvoering van bovengenoemde taken berekent Sprint Intermediair door in een uurtarief. In geval van Detavast en Projectdetachering is het uurtarief hoger dan bij Payrolling, omdat de wervings- en selectiekosten hierin ook doorberekend worden. Echter, dankzij efficiënte bedrijfsvoering hanteren wij in alle gevallen scherpe uurtarieven. Na afloop van iedere periode (vierwekelijks) ontvangt u een (verzamel)factuur met een overzicht van de geregistreerde gewerkte uren. Oftewel, u betaalt enkel voor arbeid die daadwerkelijk is verricht.

Sprint Intermediair is voor u als inlener de juiste partner wanneer u:
Wij geloven dat de ter beschikking stelling van medewerkers / uitbesteding van juridisch werkgeverschap, op correcte en prettige wijze, maatwerk is. Graag adviseren wij u vrijblijvend over de mogelijkheden en voordelen voor uw organisatie. Neem hiertoe contact op met één van onze consultants door te bellen naar 040-7516010.     
 
Omhoog