Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Jaarlijks maken wij een zorgvuldige afweging bij het verlenen van steun aan goede doelen. 

Ook in onze dagelijkse bedrijfsvoering trachten wij het maatschappelijk verantwoord karakter van onze dienstverlening te waarborgen. Zo streven wij te werven en te selecteren met een focus op talent- en waardepotentieel. Tevens is middels een digitaliseringslag het papierverbruik op het kantoor aanzienlijk gereduceerd. 
 
Alle kleine beetjes helpen! 
Omhoog